Iedereen die in een onderwijsorganisatie werkt, ervaart dat deze wereld continu in beweging is. De maatschappij verandert in een razend tempo en het vraagt flink wat aanpassingsvermogen om daar met je onderwijsorganisatie goed bij te blijven aansluiten.
Digitale leermiddelen, een leven lang ontwikkelen, blended learning en learning community’s, het zijn slechts enkele voorbeelden van de huidige ontwikkelingen.
Een hele klus voor de professionals op de werkvloer!

ONDERWIJS ONTWIKKELTRAJECTEN OP MAAT
EduQuipment ondersteunt schoolteams en -besturen in organisatieontwikkeling. Dat doen we met maatwerk, want bij elke organisatie werkt ‘t net even anders. Met elkaar onderzoeken we wat de gewenste ontwikkeling is, welk proces en ritme goed past, en brengen we in kaart wie er allemaal mee doen. Zo creëren we een traject op maat.
Ieder ontwikkeltraject valt binnen dezelfde structuur en wordt opgebouwd uit drie vaste componenten:

  • een systemische benadering, kijkend naar het geheel
  • vanuit de waarderende gedachte, voortbordurend op wat er al werkt
  •  gericht op het samenspel tussen de gewenste ontwikkeling, de deelnemers en de omgeving.

WERKPLEK ALS LEERPLEK
We gaan aan de slag daar waar het gebeurt!  Om met en van elkaar te leren, wordt de werkplek ook leerplek. Door met actieve werkvormen, interventies en in leergroepen te werken vinden deelnemers oplossingen en realiseren zij hun eigen doelen. Tijdens het proces is er veel ruimte voor eigen initiatief, professionele ontwikkeling en reflectie. Door samen te ontwikkelen ontstaat er collectief leren.

DE WIND IN DE ZEILEN
Reizen en ontwikkelen hebben grote overeenkomsten. Dat valt mij als enthousiaste zeiler steeds weer op. Niet toevallig gebruiken we in de ontwikkeltrajecten zeiltermen als metafoor. Het schip, de bemanning en de elementen staan constant in relatie tot elkaar. Eenmaal op koers naar de gewenst bestemming is de wendbaarheid van het schip en de inzet van de bemanning cruciaal. Datzelfde